Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

 

 

Mitt emellan glögg, pepparkakor och granbarr kan vi återblicka, summera och reflektera över det år som snart är tillända.
Det var med stor glädje som vi genomförde 2019 års konferens i Stockholm. Deltagarnas utvärdering av konferensen var övervägande positiv vilket gjorde att styrelsen bestämde sig för att ha som målsättning att även förlägga 2020 års konferens till Westmanska palatset i Stockholm.

 

Flera som deltagit i SYVI:s konferens under senare år har varit och är relativt nya i sin yrkesroll vilket styrelsen tagit fasta på.
I utvärderingen av årets konferens framkom önskemål om att SYVI under kommande konferens bland annat bör förmedla grundläggande kunskap om de personkretsar vi arbetar med.
Hur vägledning, livsverktyg och bemötande till personer med behov av särskilt stöd i till exempel vägledningssituationer kan ges.

Även de som arbetat några år inom området upplever säkert behov av att uppdatera sig kring dessa frågor vilket gjort att styrelsen kommer att se hur det på bästa sätt kan tillgodoses inom ramen för SYVI:s konferens. Naturligtvis kommer kommande konferens även att innehålla aktuella spörsmål som skapar kunskap, berör och engagerar.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla

 

Styrelsen för SYVI

Gnm

 

Roland Trygg

/ordförande/