Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Är temat för SYVI konferensen/fortbildningen

Konferensen som är för oss som arbetar med vägledning,

elevhälsa, arbetsanskaffning, APL, Daglig verksamhet mm.

Var: Westmanska palatset, Stockholm

När: 3 - 4 oktober 2019

Röster från konferensen 2018:

 ”Alltid lika bra, konferensen gav mig förnyad energi”

 ”Ni lyckas alltid hitta rätt, jag kommer tillbaka”

 ”Förutom den bedrövliga vegetariska lunchen :) var allt helt enkelt toppenbra”

Boka in datum!

 

2019 

Ordförande har ordet

För Ändringar

Efter omfattande manglingar fick äntligen våra förtroendevalda på riksnivå till det när det gäller regeringsbildningen. Det krävdes mycket av tanke och förändringsvilja för att detta skulle bli möjligt. Vi önskar nu att arbetsro skall infinna sig så att framtida beslut fattas av våra valda på ett förnuftigt sätt.

Under 2018 förändrades begreppet Utvecklingsstörning och benämns numera som Intellektuell funktionsnedsättning (IF). Det var en efterlängtad förändring.

På gång är en förändrad/uppdaterad LSS-lag med avsikt att förtydliga så att rätt och relevant stöd ges. Vi avvaktar och ser hur det kommer att se ut, men en förändring till det bättre är nödvändig.

Även Arbetsförmedlingens uppdrag skall förändras. Vad det kommer att medföra är vi inte helt klara över ännu. Med intresse inväntar vi svaret och hoppas att det är till fördel för elever i behov av särskilt stöd.

I SYVI är för ändringar och förändring om syftet är att bygga ett samhälle där alla är och upplever sig delaktiga i oavsett när var hur livssituationen ser ut.

Styrelsen för SYVI

Gnm

Roland Trygg

/ordförande/